In KTS chất lượng cao trên các vật liệu cuộn như: Bạt Hiflex, Decal ô tô, PP, Backlist, Canvas, Decal trong…

120,000 /m2
100,000 /m2
26,000 /m2
80,000 /m2
80,000 /m2