In KTS chất lượng cao trên các vật liệu cuộn như: Bạt Hiflex, Decal ô tô, PP, Backlist, Canvas, Decal trong…