Dự án mới hoàn thành

Backdrop – Logo Mica

2,700,000 /m2

Gia công chữ nổi

Background alu chữ mica in UV

3,200,000 chiếc
380,000 Chiếc
5,000,000
1,700,000

Gia công chữ nổi

Biển Alu chữ mica nổi led

11,000,000 chiếc
4,000,000 chiếc
2,500,000
38,000,000 biển
14,000,000 chiếc

Gia công chữ nổi

Bộ chữ inox trắng gương

3,500,000

Gia công chữ nổi

Bộ chữ inox trắng xước

15,000,000 chiếc