Dự án mới hoàn thành

Backdrop – Logo Mica

2,700,000 /m2

Gia công chữ nổi

Chữ Aluminum Composite

800,000 /m2

Dự án mới hoàn thành

Chữ Fomex

4,000,000 /bộ

Gia công chữ nổi

Chữ Fomex phun sơn

2,500,000 /m2

Gia công chữ nổi

Chữ Inox cắt dẹt

2,000,000 /m2

Gia công chữ nổi

Chữ Inox chân Mica trong

4,000,000 /m2

Gia công chữ nổi

Chữ INOX sáng chân

4,400,000 /m2

Gia công chữ nổi

Chữ Inox trắng gương

3,000,000 /m2

Gia công chữ nổi

Chữ Inox trắng xước

3,200,000 /m2

Gia công chữ nổi

Chữ Inox vàng gương

3,000,000 /m2

Gia công chữ nổi

Chữ Inox vàng xước

3,200,000 /m2

Gia công chữ nổi

Chữ Mica bo Inox có LED

5,200,000 /m2