2,500,000

In uv trên mọi chất liệu

In UV Alu 3ly

450,000 /m2

In uv trên mọi chất liệu

In UV bạt 3M USA

550,000 /m2

In uv trên mọi chất liệu

In UV bạt không gân

250,000 /m2

In uv trên mọi chất liệu

In UV chất liệu Fomex

450,000 /m2

In uv trên mọi chất liệu

In UV Decal trong 3M

600,000 /m2

In uv trên mọi chất liệu

In UV Gỗ Veneer 3ly

450,000 /m2

In uv trên mọi chất liệu

In UV Lụa Canvas

250,000 /m2

In uv trên mọi chất liệu

In UV Mica trắng 3ly

800,000 /m2

In uv trên mọi chất liệu

In UV Mica trong 3ly

900,000 /m2

Dự án mới hoàn thành

in UV trên Backlit làm biển hộp đèn

250,000 /m2

In uv trên mọi chất liệu

In Uv Trên Cánh Tủ – Gỗ công nghiệp

250,000 /m2