Biển số nhà mica trong lắp trụ kính

200,000 /cái

QUY CÁCH KỸ THUẬT

  • Mica trong Đài Loan 2 lớp
  • Nội dung in UV ngược
  • Gia cố bằng trụ kính
  • Kích thước 25cm x 15cm
Danh mục: