CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ THIẾT KẾ 

Khác biệt với các dịch vụ thiết kế thuần túy hiện có trên mạng, chúng tôi cung cấp Giải pháp Thương hiệu toàn diện cho quý Vị. Đem thương hiệu của quý công ty gần hơn với khách hàng, từ nghiên cứu / định vị Thương hiệu, đến thiết kế và xây dựng hệ thống nhận diện Thương hiệu!

Dịch vụ thiết kế

Thiết kế standee

800,000

Dịch vụ thiết kế

Thiết kế tờ rơi, tờ gấp

500,000
3,000,000 /quyển
20,000,000 /bộ

Dịch vụ thiết kế

Thiết kế Banner Fanpage, Website

500,000 / mẫu
250,000
3,000,000 / không gian

Dịch vụ thiết kế

Thiết kế Name card

300,000 / mẫu

Dịch vụ thiết kế

Thiết kế logo công ty

2,000,000 / mẫu