in trên các loại mica từ 2 ly đến 2cm tùy theo khách lựa chọn với chất lượng mực đẹp và bền, màu sắc tươi và nổi bật.

2,500,000