Biển khắc Mica kích thước 30cm x 15cm

500,000 /cái

QUY CÁCH KỸ THUẬT

  • Mica trong Đài Loan dầy 10mm
  • Nội dung khắc Laser theo maket
  • Đệm mica đen phía sau
  • Bắt nổi trụ kính 2cm
Danh mục: