Cắt CNC Alu, Fomex

7,000 md

Gia công cắt CNC các vật liệu phẳng như Alumi, Fomex, Gỗ…