Biển khung sắt chữ mica lọng viền inox led sáng mặt

38,000,000 biển

  • Kích Thước : 7,2m x 1,1m
  • Mặt mica in UV 3 lớp
  • Lọng viền inox

* Giá sẽ thay đổi theo kích thước và số lượng