Chữ Inox cắt dẹt

2,000,000 /m2

QUY CÁCH KỸ THUẬT

  • Inox 304 dầy 08 – 1ly
  • Gia công cắt Fiber theo maket
  • Không bao gồm lên chân chữ.