Chữ Fomex phun sơn

2,500,000 /m2

QUY CÁCH KỸ THUẬT:

  • Fomex dầy 3 đến 10ly gia công CNC
  • Chân chữ cao tỷ lệ 1/10
  • Màu sắc dán Decal hoặc phun sơn