Chữ Mica bo Inox có LED

5,200,000 /m2

 • Chữ cao 10cm – 19cm đơn giá:  6.500.000đ/m2
 • Chữ cao 20cm – 29cm đơn giá:  6.000.000đ/m2
 • Chữ cao 30cm – 39cm đơn giá:  5.500.000đ/m2
 • Chữ cao 40cm – 49cm đơn giá:  5.000.000đ/m2
 • Chữ cao 50cm – 59cm đơn giá:  4.500.000đ/m2
 • Chữ cao 60cm – 69cm đơn giá:  4.200.000đ/m2
 • Chữ cao 70cm – 79cm đơn giá:  3.900.000đ/m2
 • Chữ cao 80cm – 89cm đơn giá:  3.600.000đ/m2
 • Chữ cao 90cm – 99cm đơn giá:  3.400.000đ/m2
 • Chữ cao trên 100cm đơn giá:     3.200.000đ/m2
 • Đơn giá chưa bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt