Backdrop – Logo Mica

2,700,000 /m2

QUY CÁCH KỸ THUẬT

  • Nền mica trong 10ly in uv ngược
  • Chữ mica màu 2ly gắn chân mica trong 8ly
  • Bắt vít trụ kính gia cố