Logo Mica in UV

6,000,000 /m2

QUY CÁCH KỸ THUẬT

  • Mặt mica trong 2mm in UV ngược
  • Chân mica trong 10mm
  • Nền mica trong 8mm in ngược màu trắng