Dự án mới hoàn thành

Backdrop – Logo Mica

2,700,000 /m2

Gia công chữ nổi

Background alu chữ mica in UV

3,200,000 chiếc
380,000 Chiếc

Quảng cáo lead

Biển Alu chạy led

7,650,000 chiếc
5,000,000
5,000,000 Chiếc
1,700,000

Gia công chữ nổi

Biển Alu chữ mica nổi led

11,000,000 chiếc

Biển Hiệu

Biển Alu chữ nổi

800,000 /m2
1,000,000 /m2

Biển Hiệu

Biển Alumi chữ nổi

800,000 /m2
600,000 /m2