Chữ Aluminum Composite

800,000 /m2

 • Chữ dưới 10cm chân Fomex :        20.000đ/ký tự
 • Chữ cao 10cm – 19cm đơn giá:     950.000đ/m2
 • Chữ cao 20cm – 29cm đơn giá:     900.000đ/m2
 • Chữ cao 30cm – 39cm đơn giá:     850.000đ/m2
 • Chữ cao 40cm – 49cm đơn giá:     800.000đ/m2
 • Chữ cao 50cm – 59cm đơn giá:     750.000đ/m2
 • Chữ cao 60cm – 69cm đơn giá:     700.000đ/m2
 • Chữ cao 70cm – 79cm đơn giá:     650.000đ/m2
 • Chữ cao 80cm – 89cm đơn giá:     600.000đ/m2
 • Chữ cao 90cm – 99cm đơn giá:     550.000đ/m2
 • Chữ cao trên 100cm đơn giá:         500.000đ/m2
 • Đơn giá chưa bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt
Danh mục: Từ khóa: