In UV bạt không gân

250,000 /m2

Bạt không gân (3M Trung Quốc)

In UV 1 mặt 1 lớp mực