In UV chất liệu Fomex

450,000 /m2

Fomex 3ly : 380.000đ /m2

Fomex 5ly : 450.000đ /m2 

Fomex 1cm: 570.000đ / m2

Fomex 1,5cm : 630.000 / m2 

Fomex 1,8cm : 670.000 / m2