In UV trên Fomex 18ly

610,000 /m2

QUY CÁCH KỸ THUẬT:

  • Fomex dầy 18ly
  • Gia công CNC theo yêu cầu
  • In UV 1 lớp mực
  • Bảo hành màu sắc 5 năm
  • Fomex dầy   3ly đơn giá: 300.000đ/m2
  • Fomex dầy   5ly đơn giá: 330.000đ/m2
  • Fomex dầy   8ly đơn giá: 420.000đ/m2
  • Fomex dầy 10ly đơn giá: 460.000đ/m2