In UV vật liệu của khách

250,000 /m2

QUY CÁCH KỸ THUẬT

  • Vật liệu khách mang đến đã gia công sẵn
  • In phẳng không cầu kỳ
  • Lót trắng tính thêm 150.000đ/m2
  • Phủ bóng tính thêm 100.000đ/m2