In UV Alu 3ly

450,000 /m2

QUY CÁCH KỸ THUẬT:

  • Aluminum composite dầy 3ly
  • Gia công CNC theo yêu cầu
  • In UV 1 lớp màu
  • Bảo hành màu sắc 5 năm
  • Độ dầy Alu 2ly đơn giá: 400.000đ/m2
  • Độ dầy Alu 4ly đơn giá: 700.000đ/m2